Історія виникнення упаковки

На початку створення упаковки головними функціями вважалися захист продуктів або виробів від псування та забезпечення можливості їх транспортування, збереження високої якості. Багато відкриттів та досягнень людства були широко використані саме для розвитку упаковки. З часом упаковка стає потужним засобом реклами та маркетингу продукції, спрямованої на просування товарів, на конкурентний ринок. Найважливішою функцією упаковки все ж таки є збереження товарів при несприятливих зовнішніх впливах за рахунок власної зберігання, безпека для упакованих продуктів, а також сумісність упаковки та товарів, тому що в цьому полягає функціональне укладання упаковки. На цьому історія походження і розвитку упаковки не закінчується, і про це свідчить поява її нових видів у сучасному світі.